Půjčovna nářadí

Bez dobrého nářadí saunu zkrátka nelze postavit. Mnoho lidí však takové vybavení nemá a byla by škoda vzdát se možnosti si své dílo vybudovat. Jako službu zákazníkům proto zavádíme půjčovnu nářadí. Půjčujeme značkové elektrické ruční nářadí, které je vhodné pro stavbu saun. Podle potřeb našich zákazníků neustále tento sortiment doplňujeme a obnovujeme. Dobu zapůjčení strojů můžeme do domluvě přizpůsobit potřebám zákazníka.

K našim strojům půjčujeme i příslušenství a na prodejně je možné zapůjčit i spotřební materiál, pokud je aktuálně k dispozici. V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte  na tel: 606 645 987.


Půjčovna nářadí finskasauna

Ceny:

 Položka
 Cena včetně DPH na 1 den
 Kauce
 Pily pokosové    
 Pokosová pila Hitachi   530 Kč 10 000 Kč
 Pneumatické nářadí    
 Pneu sponkovací pistole Bosch:   255 Kč  3 500 Kč

 Pneu hřebíkovací pistole Makita

  200 Kč  1 500 Kč
 Kompresor Hitachi   310 Kč  5 000 Kč
 Vrtací aku šroubovák    
 Akuvrtačka  320 Kč  5 000 Kč

 

Při nákupu materiálu nad 30 000 Kč (dřevo, dveře atd.) Získáváte kredit na půjčení nářadí na jeden víkend zdarma. Možnost osobního odběru v Brně nebo poslání nářadí společně s materiálem po zaplacení kauce. Vrácení nářadí je potom možné opět osobně nebo po domluvě přepravní společností. Smlouva o výpůjčce ke stažení zde
 


Půjčovní řád

 

  Úvodní ustanovení


Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.


  Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník: a) byl starší 18 let, b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie), c) složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí. Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení stroje – případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání). Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pouze pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním ochranných pomůcek.
 

  Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny na provozovně

 

  Povinnosti nájemce (zákazníka)

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník půjčené nářadí potřebuje déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit telefonicky nebo emailem. V případě překročení 24hod. lhůty půjčení: o 1 hodinu – platba se zvyšuje o 1/4 denní sazby, o 3 hodiny – platba se zvyšuje o 1/2 denní sazby, o 5 hodin – platba se zvyšuje o jednodenní sazbu. V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době. Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje, tj. extremnímu namáhání (týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník – např. poškozený kabel či pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje (pokud je lze ihned stanovit), nebo zálohově.

  Upozornění

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení a převzetí stroje zkontrolovali jeho stav. V případě poškození nástroje účtuje pronajímatel poměrnou hodnotu počítanou z ceny nového nástroje. V případě odcizení či ztráty půjčeného nářadí dle rozpisu v nájemní smlouvě uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.

Certifikované obchodní podmínky dTest